BányaGeo Holding Kft.

Ruszkai István, +36 30 375 6392

"Ez úton is köszönjük az Önök által végzett hites bányamérési munkáit, melyek minden esetben határidőre és az előírt minőségben készültek. Az Önökkel való kapcsolat felvételét követően megszűntek a bányafelmérési gondjaink."

Varsányi András

műszaki igazgató

Lasselsberger-Knauf Kft

Ruszkai István

okl. bányamérnök

+36 30 375 63 92

+36 72 244 327

ruszkai.istvan@t-online.hu

7627 Pécs, Csárda utca 34/2.

 

Mihalecz József
okl. bányamérnök

mihalecz.jozsef@chello.hu

+36 20 965 37 06

Elnyert pályázatok

 

Bányászat

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

 

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

12/2003. (III. 14.) GKM rend

 

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról

14/2008. (IV. 3.) GKM rendel

 

                                                              a bányászati hulladékok kezeléséről
 

60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet

 

 

a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

 

 

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

(Bányajáradék)

 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet  a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

267/2006. (XII. 20.)    Korm. rendelet

                                         a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet                                            a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
   
 

Bányatérkép

 

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

 

 

a hites bányamérőről

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

                                                                         Környezetvédelem

1995. évi LIII. törvény

 

                                          a környezet védelmének általános szabályairól

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

 

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

 

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

 

                 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

   

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

 

Víz

239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

 

Kivonás

2007. évi CXXIX. törvény

 

a termőföld védelméről

 

                                                               Energetikai tanúsítvány

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

                                                 

                                                  az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

                                                            

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

  

2004. évi CXL.törvény

KET 

 

                                                  Szakkérdés

78/2018 Korm.redelet

Környezetvédelem 

13/2015 BM rendelet Katasztrófavédelem

 

Copyright © 2015, BányaGeo Holding Kft. Minden jog fenntartva!.